Coach in gesprek op een boomstam

Levensbrede begeleiding en coaching

Voor o.a. mensen met ASS, AD(H)D en NAH

Coaches Plus, individuele begeleiding

De coöperatie Coaches Plus wordt gevormd door zelfstandige en professionele coaches. Ieder van de coaches heeft zijn eigen specialisme. Door met elkaar samen te werken en gericht ieders specialisme in te zetten, levert Coaches Plus begeleiding en coaching op maat, afgestemd op de vraag van de cliënt.