Ralph de Boer

Hallo, ik ben Ralph de Boer.
Ik ben ertoe gekomen om als autisme coach/levensloopbegeleider te gaan werken tijdens mijn beroep als jongerenwerker in groepswerk. Ik kwam erachter dat ik veel voldoening haal uit het 1 op 1 begeleiden van specifieke jongeren met problematiek die vastlopen in de groep. Mij viel op dat dit meestal jongeren met autisme of een aanverwante stoornis waren. Toen ik me meer ben gaan verdiepen in autisme kreeg ik een aanbod om als zelfstandige 3 jongeren met autisme te gaan begeleiden in samenwerking met een gespecialiseerde organisatie. Zo ben ik begin 2015 begonnen met het coachen en begeleiden van mensen met autisme. Voor een betere basis ben ik in 2016 begonnen aan een post HBO-traject wat me nog meer specialiseert en vooral nog meer doet interesseren in autisme. In 2017 heb ik me aangesloten bij Coaches Plus.

Wat ik het belangrijkste vind in mijn werk als autisme coach/begeleider is dat je er werkelijk bent voor de persoon met een hulpvraag. Voor mij houdt dat in, dat ik makkelijk en vrijwel altijd* bereikbaar ben. Mocht er iets zijn, kunnen klanten mij bellen, sms’en, Appen en eventueel ga ik langs.
*Ik zeg ‘vrijwel altijd’ omdat ik ook wel eens op vakantie ga en dan niet bereikbaar ben.
Ook belangrijk vind ik naast de persoon staan en mee kijken in zijn of haar directe leefomgeving. Dit is voor mij de goede manier om mensen met autisme en aanverwante stoornissen te kunnen zien en begrijpen. Het wordt dan sneller duidelijk hoe we te werk kunnen gaan.

Het is prettig wanneer het aantal hulpverleners klein is en het aanspreekpunt een continue stabiele factor is.
Ik probeer mijn klant te begrijpen en te kijken naar wat er WEL mogelijk is, zodat we samen kunnen zoeken naar de passende methode(s). Ook probeer ik continue en stabiele begeleiding/coaching te geven en bereikbaar en flexibel te zijn, waarbij ik mijn kennis en ervaring op het gebied van autistisch denken en handelen gebruik.
Ieder mens heeft het recht om op zijn eigen unieke wijze, prettig te kunnen leven in onze samenleving op de manier, die voor hem of haar passend is. Daar zet ik me voor in!

Ralph de Boer
Coach+

 Nederlandse orde van beroepscoaches CRKO geregistreerde instelling

Klik hier voor het contactformulier.