Klachtenregeling

De coaches van Coaches Plus doen hun best om hun werk conform de met jou gemaakte afspraken, en op basis van hun expertise, zo goed mogelijk uit te voeren. Het is voor ons als organisatie dan ook erg belangrijk dat jij tevreden bent over de zorg. Wanneer je ontevreden bent en daar met de betreffende coach niet uitkomt, stellen wij het op prijs als je dit aan het bestuur van de organisatie laat weten via het e-mailadres klachten@coachesplus.nl.

Als je dit niet wilt, of het lukt niet om tot een oplossing te komen, dan kun je een klacht indienen bij de klachten- en geschillen commissie waarbij de desbetreffende coach is aangesloten. Welke commissie dat is, is terug te vinden in de ‘overeenkomst coach met klant’, die bij de start van het begeleidingstraject wordt opgemaakt en zowel door de coach als door jou wordt ondertekend.