Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend, dus kosteloos. Daarna rekenen wij een tarief van 65 euro per uur.

Vergoedingsmogelijkheid individuele begeleiding:

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer iemand voor vergoeding in aanmerking wil komen moet er een aanvraag worden gedaan voor individuele begeleiding bij de gemeente. Er volgt dan een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ waarin de hulpvraag wordt besproken. Vervolgens stelt de gemeente vast of een vergoeding mogelijk is. Coaches Plus kan helpen bij het aanvragen van deze indicatie.

Jobcoaching:

Ondersteuning bij het zoeken naar werk of begeleiding op de werkplek kunnen worden vergoed door de werkgever, verzekeringsmaatschappij of het UWV. Wij hanteren hierbij het geldend tarief van UWV en voor de overige zakelijke partijen € 80,–  ex BTW.

Studiebegeleiding:

Studiebegeleiding kan worden bekostigd uit PGB. Uiteraard kan dit ook uit eigen middelen worden bekostigd. Tarieven op aanvraag.

Particulier:

Een incidenteel coachingsgesprek is altijd mogelijk. Uiteraard kunnen wij ook een particulier tarief met u afspreken. Hiervoor maken wij graag een offerte!

Op alle coachingstrajecten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.