INDIVIDUELE BEGELEIDING:

 • praktische ondersteuning (wonen, reizen)
 • sociale ondersteuning (contact met mensen in je leefomgeving)
 • gezinsproblemen (opvoeding en relatie)
 • administratieve ondersteuning (financiën, contact instanties)
 • levensloopbegeleiding (grote veranderingen in school of werk)
 • zelfredzaamheid vergroten (leren keuzes maken en deze doorvoeren)
 • vrijetijdsbesteding verbeteren ( interesse onderzoeken)
 • aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, praktisch)
 • ondersteuning bij school/studie (leerproblemen, plannen)
 • aanbrengen van rust en structuur in het dagelijks leven (dag/weekindeling)

JOBCOACHING:

 • re-integratie en jobcoaching

Ben je geïnteresseerd in coaching? Aanmelden kan door middel van het invullen van het contactformulier op deze website. Bellen naar een coach of het sturen van een e-mail, kan ook. Na aanmelding neemt een coach binnen een week contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt gekeken naar de hulpvraag (wat wil de klant zelf?). Als Coaches Plus passende begeleiding kan bieden en als het klikt tussen de klant en de coach dan kan over het algemeen direct worden begonnen met begeleiding. Coaches Plus kan ook helpen bij het aanvragen van een voor begeleiding benodigde ‘indicatie’ van de gemeente, voor meer informatie hieromtrent zie het kopje ‘kosten‘.

Als eenmaal een indicatie is afgegeven, zullen we een aantal gesprekken hebben om nader kennis te maken en een begeleidingsplan op te stellen. Het begeleidingsplan heeft als doel om coach én klant een goed inzicht te geven in het functioneren van de klant op allerlei gebieden. Waar heeft de klant moeite mee in het dagelijks leven en waar liggen zijn/haar krachten? Het gaat erom dat er een goed beeld wordt gevormd van de vraag waarom de klant niet het gevoel heeft te kunnen functioneren in werk of maatschappij. Daarnaast worden in het begeleidingsplan doelen en acties beschreven die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van de klant. Het begeleidingsplan is de basis voor rapportage en evaluatie. 

Samen met de klant wordt bepaald waar de begeleiding plaats vindt (ambulante begeleiding); bijvoorbeeld bij de klant thuis, op de werkplek of op een rustige locatie elders.