Privacyverklaring

Coaches Plus coöperatie U.A., gevestigd aan Havenweg 17, 7311 XB, Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken:

Coaches Plus coöperatie U.A. verwerkt jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of bent van Coaches Plus coöperatie U.A., als je je aanmeldt voor eventuele nieuwsbrieven van Coaches Plus coöperatie U.A. of als je via de website contact met ons opneemt.

Welke persoonsgegevens wij verwerken:

Coaches Plus coöperatie U.A. verzamelt jouw:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • burgerlijke staat
 • BSN-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op het moment dat je van ons begeleiding ontvangt en die je relevant vindt voor het coachingstraject.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De verwerking van jouw persoonsgegevens stelt ons in staat om:

 • de overeenkomst die cliënt en met Coaches Plus coöperatie U.A. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënt en of geïnteresseerden, indien nodig, te kunnen bereiken;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Beveiliging van de gegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Coaches Plus coöperatie U.A. worden ingezien, en al jouw persoonsgegevens worden door Coaches Plus coöperatie U.A. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord en een twee-traps-verificatie voor iedere medewerker om in te loggen in het digitale systeem.
 • een geheimhoudingsplicht; alle medewerkers van Coaches Plus coöperatie U.A. hebben die plicht ten aanzien van de aan Coaches Plus coöperatie U.A. verstrekte persoonsgegevens;
 • Coaches Plus coöperatie U.A. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet (AVG).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Coaches Plus coöperatie U.A. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:

GegevensBewaartermijn
PersoonsgegevensMaximaal 15 jaar, startend vanaf het moment waarom de begeleiding wordt beëindigd.
ZorgdossiersMaximaal 15 jaar, startend vanaf het moment waarom de begeleiding wordt beëindigd.
(Digitale) facturenMaximaal 7 jaar
Intake gegevens die niet hebben geleid tot het starten van begeleidingDeze worden vernietigd zodra bekend is dat er geen begeleiding gaat plaatsvinden.
Gegevens van medewerkersDeze worden, met uitzondering van financieel-administratieve gegevens, 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht verwijderd.
Gegevens van sollicitantenDeze worden uiterlijk 2 maanden, na het beëindigen van de sollicitatieprocedure, verwijdert.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Coaches Plus coöperatie U.A. verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, én indien:

 • dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou
 • dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

IP-adressen/cookies

Coaches Plus coöperatie U.A. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten als betrokkene

 • Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel
 • Je hebt het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad
 • Je hebt het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en als de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

Gebruik maken van je rechten

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit schriftelijk of via de email (info@coachesplus.nl) aangeven. Je ontvangt vervolgens binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Coaches Plus Coöperatie U.A..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Coaches Plus coöperatie U.A. neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachesplus.nl, of lees ons klachtenreglement.