Astrid Pot

Terug naar ons team
Astrid Pot, coach bij Coaches Plus

Astrid Pot

Werkzaam in de regio Flevoland

Betrouwbaarheid, Inlevingsvermogen, Verbinding

Jezelf willen en kunnen zijn, staan voor wie en wat je belangrijk vindt, geloven in de kracht van diversiteit, jezelf ontwikkelen, kansen creëren en benutten en oprechte aandacht hebben voor anderen. Deze waarden zijn belangrijk voor mijn ontwikkeling en zijn medebepalend voor wie ik ben. Vanuit deze waarden, met daarnaast humor en een luisterend oor vindt de begeleiding plaats.

Een persoonlijke kennismaking is de start van ieder traject. Na deze kennismaking wordt een afstemming gemaakt van inzet. Coaching is altijd maatwerk, waarbij jij als persoon centraal staat.

Ik zoek altijd naar mogelijkheden en heb oog voor frisse ideeën. Ik zet mensen graag in hun eigen kracht en werk daarbij overzichtelijk en transparant.

Achtergrond

Ik ben vele jaren in het onderwijs werkzaam geweest, zowel in het primair speciaal (basis)onderwijs als het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het werken in onderwijs en het werken als steunpunt functionaris bij “Steunpunt Autisme Flevoland” hebben ervoor gezorgd dat ik mij verder ben gaan ontwikkelen. Mijn werkervaring en de opgedane kennis en vaardigheden geven mij de mogelijkheid om de koppeling te maken tussen theorie en praktijk.

Dit alles heeft de basis gelegd om mensen en inhoud zo met elkaar te verbinden dat er in overleg passende keuzes gemaakt kunnen worden.


IBVA, Internationale beroepsvereniging van autismespecialisten
KrAS, Kwaliteitsregister Autisme Specialisme