Debbie de Jong

Terug naar ons team

Debbie de Jong

Werkzaam in de regio’s Gelderland (Noord, West en Midden) en Overijssel (West, Zuid en Midden)

Goede coaching is mogelijk wanneer er van mens tot mens verbinding is.

Waar ik waarde aan hecht in mijn leven, is het maken van verbinding, het kunnen groeien naar eigen mogelijkheden, vertrouwen hebben in jezelf en je omgeving, liefdevol zijn, betrokken zijn en samenwerken met elkaar. Deze waarden neem ik als coach ook mee in mijn werk.

Wanneer je zelf autisme hebt, of AD(H)D, of Niet Aangeboren Hersenletsel, dan kan het zijn dat je moeilijkheden ervaart in je dagelijks leven, of vastloopt en niet meer weet hoe je je weg kunt vinden.

In mijn coaching gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om met je uitdagingen in je dagelijks leven om te kunnen gaan. We doen dit in persoonlijke gesprekken. Ik gebruik verschillende methodieken en ik heb een breed netwerk om mij heen, waarmee ik samenwerk.

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Als daaruit blijkt dat er een klik is en we kunnen samenwerken aan jouw hulpvragen, dan maken we vervolgafspraken.

We maken samen een zorgplan waarin jouw hulpvragen worden beschreven. Daarin beschrijven we ook wat je wil bereiken en hoe we daar naartoe gaan werken. Gedurende het coaching traject evalueren we regelmatig en passen het zorgplan aan, wanneer dat nodig is.

Ik werk het meest bij de mensen thuis. Soms is dat niet wenselijk en dan maken we andere afspraken. Voor Jobcoaching maak ik afspraken op het werk en is de werkgever er ook bij betrokken.

Mijn overtuiging is dat ieder mens prachtige kwaliteiten heeft, die soms niet (meer) zichtbaar zijn. In mijn coaching ga ik met je op zoek naar jouw kwaliteiten en jouw mogelijkheden.

Achtergrond

Na een lange loopbaan bij de overheid, heb ik in 2006 het roer omgegooid en ben ik gestart met een 3 jarige HBO opleiding Kinder- & Jeugdtherapeut. Na een succesvolle afronding van deze studie begon mijn carrière in zorg en welzijn. Omdat ik graag samenwerk met andere zorgverleners, ben ik een aantal jaren verbonden geweest aan een franchiseorganisatie in de zorg. Hierdoor ontstond mijn verlangen om zelf een samenwerkingsverband op te richten met zelfstandige coaches. Ik richtte vervolgens samen met collega coach Harolej in 2016 Coaches Plus coöperatie U.A. op. In de afgelopen jaren, die ik werkzaam ben in de zorg en welzijnssector, volgde ik diverse opleidingen, waaronder Autisme coaching en verschillende opleidingen over directe hypnose. Ook ben ik Autisme Belevingscircuit-begeleider.


NOBCO, Nederlandse orde van beroepscoaches
SKJ Kwaliteitsregister Jeugd
Stichting ZZP Nederland
Kiwa keurmerk