Visie

Leven met autisme is leven met “Anders zijn”. Het betreft een neurologische variant die bepaalde voor- en nadelen heeft voor de betreffende persoon in zijn/haar omgeving.

  • Onze visie is dat eigen regie over je leven bepalend is voor succes. Voor wat je doet, ben je zelf verantwoordelijk.

Missie

De missie van Coaches Plus is: een bijdrage leveren aan een wederzijds proces van integratie en acceptatie van mensen met een conditie in het autismespectrum.

  • Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in je kwaliteiten, je sterkte, maar ook in je valkuilen.

Coaches Plus biedt ondersteuning in het proces van ontwikkeling en groei.

Om zo goed mogelijk onze diensten aan te kunnen bieden hebben wij gekozen voor een vorm waarin wij als coaches elkaar blijven inspireren en zelf ook blijven ontwikkelen en scholen.

Omdat coaches elkaar kunnen vervangen is de zorg gegarandeerd en geeft dit rust en duidelijkheid voor de coaches en de opdrachtgever.