Zakelijke info

Binnen Coaches Plus coöperatie U.A. werken we als zelfstandige coaches met elkaar samen en ieder van ons brengt zijn/haar eigen expertise mee. Waar de één een achtergrond heeft als kinder- en jeugdtherapeut of jarenlang in het onderwijs heeft gewerkt, heeft de ander veel kennis over re-integratie en de wet- en regelgeving daaromtrent.

Samen bundelen we onze krachten. Zo vormen we een organisatie waarbinnen zich veel kennis en kunde heeft verzameld. We zijn allen deskundig op het gebied van ASS, AD(H)D en/of NAH. Onze dienstverlening bestaat uit:

Levensbrede ambulante begeleiding

 • praktische ondersteuning (wonen, reizen)
 • sociale ondersteuning (contact met mensen in je leefomgeving)
 • gezinsproblemen (opvoeding en relatie)
 • administratieve ondersteuning (financiën, contact met instanties)
 • levensloopbegeleiding (grote veranderingen in school of werk)
 • zelfredzaamheid vergroten (leren keuzes maken en deze doorvoeren)
 • vrijetijdsbesteding verbeteren (interesse onderzoeken)
 • aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatief, praktisch)
 • ondersteuning bij school/studie (leerproblemen, plannen)
 • aanbrengen van rust en structuur in het dagelijks leven (dag/weekindeling)

Levensbrede en ambulante begeleiding wordt veelal bekostigd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door middel van een maatwerkvoorziening in de vorm van een Zorg In Natura budget. Dit is mogelijk doordat wij middels aanbestedingen contracten hebben gesloten met meerdere gemeenten. Wanneer dit niet het geval is, kan een cliënt een PGB (persoonsgebonden budget) aanvragen bij de gemeente waarin hij/zij woont. Dan kan vanuit het PGB de dienstverlening worden betaald.

De ambulante begeleiding kan ook, wanneer er vanuit de WLZ (Wet langdurige Zorg) een budget wordt afgegeven, middels een PGB bekostigd worden. De indicatie hiervoor wordt dan afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Vervolgens verzorgd het Zorgkantoor in de betreffende regio de financiering in de vorm van een PGB. De cliënt bekostigd daarmee vervolgens de ambulante begeleiding.

Cliënten kunnen er ook voor kiezen om niet vanuit de WMO of WLZ een budget voor begeleiding te ontvangen, maar de ambulante begeleiding zelf te bekostigen.

Jobcoaching

 • advisering / praktische ondersteuning (aanpassing werkplek, werktijden)
 • aanleren van vaardigheden (gewenste werknemersvaardigheden)
 • ondersteuning bij communicatie (met collega’s of leidinggevende)
 • aanbrengen van rust en structuur in het werk (planning van het werk)
 • voorlichting over ASS/AD(H)D of NAH aan collega’s of leidinggevende

Jobcoaching wordt veelal bekostigd door de organisatie die de jobcoaching bij ons aanvraagt. Aan de hand van de vraag maken wij een offerte op maat. Soms wordt jobcoaching door het UWV vergoed. Dit is afhankelijk van de regio en van de vorm van het dienstverband van de cliënt.

Voor vragen over jobcoaching of de bekostiging daarvan kunt u ons gerust een mail sturen.

Voorlichting op maat, aan o.a. organisaties, gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen

 • Over ASS, AD(H)D of NAH en het daarmee omgaan op het werk of in het dagelijks leven.
 • Over onze dienstverlening als coöperatie aan mensen met ASS, AD(H)D of NAH.

Wij maken graag een offerte op maat voor het geven van voorlichting. Welke vragen leven er? Wat is het gewenste resultaat van de voorlichting? Stel uw vraag via e-mail. U krijgt van ons dan een passend aanbod.

AutismeBelevingsCircuit (training op maat)

 • Autisme leren begrijpen door het zelf te ervaren.
 • Een parcours van 3 uur waarin je een ‘autistische ervaring’ opdoet
 • Aangereikt krijgen van bruikbare informatie en handvatten voor autismevriendelijkheid in de omgeving
 • Voor groepen van maximaal 12 personen.

Wij maken graag een offerte op maat voor het AutismeBelevingsCircuit. Stuur ons een e-mail met hoeveel personen er willen deelnemen en hoeveel tijd er beschikbaar is. U krijgt van ons dan een passend aanbod.